Polski  English  |  Mapa sajta  
Logo Peding
zaglavlje
katalog
Zastupnitvo za Srbiju

Centrala:

ul. Kosiarzy 37/52
02-953 Warszawa
Tel.: +48 22 118 26 096

O Firmi:

Obavetavamo Vas da je svetski poznati proizvoa materijala za industrijske podove koncern CC Hgans u saradnji sa Peding Sp. z o.o. ponovo aktivna na podruju Srbije i Crne Gore.
Peding Sp.z o.o. jedini autorizovani zastupnik CC Hgans, uspeno deluje u vie evropskih zemalja i pokriva specifian spektar u graevinarstvu u oblaganju podova i zidova u specijalnim industrijskim objektima posebno u

  • Preradi mleka, proizvodnji sira i ostalih mlenih proizvoda;
  • Proizvodnji piva, alkoholnih, bezalkoholnih pia i mineralne vode;
  • Preradi voa i povra;
  • Proizvodnji kolaa i ostalih konditorskih proizvoda;
  • Proizvodnji u klaninoj industriji, preradi mesa i ostalih mesnih proizvoda;
  • Proizvodnji ulja;
  • Proizvodnji hemijskih, farmaceutskih proizvoda;
  • Proizvodnji vestakih ubriva, boja, lakova;

kao i slinih ostalih objekata gde su potrebni visoko kvalitetni podovi koji ispunjavaju sve zahteve sanitarnih i ostalih propisa koji ine vaan i selektivan faktor prilikom izvoza proizvoda u zemlje Evropske Unije i celog razvijenog sveta.

Poznati svetski koncern CC Hgans osnovan je pre 150 godina na jugu vedske, gde se nalaze fabrike materijala za industrijske podove, koji se bazira na sirovini specijalnoj vrsti gline staroj vie miliona godina, to pokazuju ostaci fosila i samim tim predstavlja sirovi materijal od neprocenjive vrednosti. U daljnjoj proizvodnji ovaj materijal se dorauje i pee u peima na temperaturi od 1300 stepeni celzijusa, da bi se na kraju dobile najpoznatije keramike ploice na svetu. Od ovih ploica i odgovarajueg veznog materijala je izmeu ostalog napravljen krov i fasada opere u Sidneju koja je simbol XX veka i kruna uspenog poslovanja CC Hgansa.

Od istog materijala su izraene i specijalne hemootporne industrijske keramike ploice koje se polau u visokokvalitetne epoksi mase zvane Habeniti i ine kvalitetan i dugovean industrijski pod koji ispunjava sve visoke higijenske i tehnike zahteve neophodne u dugotrajnoj eksploataciji za vreme komplikovanih tehnolokih procesa i mehanikih optereenja u toku industrijske proizvodnje. Osim najboljih materijala koji se proizvode u CC Hgans-u, Peding Sp. z o.o. nudi izvoenje i ugradnju podova i zidova, pod strunim nadzorom svojih inenjera i dobro obuenih majstora koji dugogodinje iskustvo prenose sa jednog objekta na drugi, ostvarujui uspeh i znaajne reference u celom svetu.

Dugogodinje angaovanje na teritoriji bive SFRJ, rezultiralo je znaajnim objektima u raznim granama industrije to pokazuje referencna lista. CC Hgans sa Peding Sp. z o.o. je u tekim uslovima raspada SFRJ ipak nastavio delovanje u Srbiji te su iz tog perioda ostale znaajne reference objekata kao to su: Apatinska Pivara, Subotika Mlekara, Imlek Beograd, Podrum Pali, Fabrika sokova Fresh and Co. itd.

Posebno elimo da istaknemo uspeh u zemljama istone Evrope, u poslednjih 15 godina, kao na primer u Poljskoj gde je izgraen veliki broj novih objekata kao i izvrena rekonstrukcija starih i ve dotrajalih. Uspena saradnja sa velikim svetskim proizvoaima hrane i pia kao to su: Danone, Bongrain, Societe Bel, Coca-Cola Beverages, Carlsberg, Palm i slinih, koji su u komplikovanim uslovima tranzicije i velikih ekonomskih promena u ovim zemljama uz punu strunu podrku CC Hgans i Peding Sp. z o.o. izveli veliki broj raznih industrijskih objekata, je od neprocenjive vrednosti. Iskustvo steeno u tom periodu e biti od velike koristi kada se primeni na slian nain u Srbiji i Crnoj Gori, koje moraju da prou isti put prema zajednikom cilju jer je to jedini

Siguran put u visoko drutvo Evropske Unije i celog razvijenog sveta, a ide preko
CC Hgans & Peding Sp. z o.o.

eu-flag

Kontakt | ©2005-2010 Peding Sp. z o.o. All Rights Reserved.